Cổ kính như nhà thờ Đá Nha Trang

Một địa điểm bạn cũng không thể bỏ qua khi đến với Nha Trang đó chính là nhà thờ Đá.Ngoài việc vui chơi thư...